Våra vanligaste frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får från er, och våra svar. Tveka inte att ringa, mejla eller boka in ett möte med oss om du behöver mer specifika svar för just dig.

1. Finns det några ekonomiska stöd att söka vid installation av solceller?

Svar: Ja, det finns ett statligt ekonomiskt stöd för installation av solceller. Alla kan söka stödet som är på 20 procent av investeringskostnaden. En annan möjlighet för dig som är privatperson är att istället göra rotavdrag för arbetskostnaderna vid en installation av solcellsanläggningen. Det ger en minskad kostnad på cirka 9 procent av totala kostnaden.

Gå in på Boverkets webbplats för att läsa mer om hur du söker stödet.

2. Jag har tak i öst-västlig riktning. Lönar det sig att sätta upp solceller?

Svar: Jadå, solceller kan sättas upp i öst-västlig riktning. Produktionen blir då cirka 25 procent lägre än om solcellerna är riktade mot söder. Men om solcellerna sitter i öst-västlig riktning producerar de mer el på morgonen och kvällen, än om de hade suttit i söderläge. Det är tidpunkter då det generellt används mest el, vilket betyder att du kan använda mer egenproducerade el i byggnaden. Om solcellerna sitter i söderläge produceras mer el mitt på dagen, det innebär ofta att mer el säjs till elnätet än om solcellerna sitter i öst-västlig riktning.

3. Hur fungerar skattereduktionen för egenproducerad el från t.ex. solceller?

Svar: Om anläggningen producerar mer el än vad du använder kan du ha rätt till skattereduktion för överskottselen som matas in till elnätet. En möjlig skattereduktion är 60 öre/kWh för el som matas in, dock högst 18 000 kr/år (30 000 kWh). För att få skattereduktionen ska du vara mikroproducent. Elen ska mats ut och in i samma anslutningspunkt.

Läs mer om mikroproduktion på Skatteverkets webbplats.

4. Är det lönsamt med solceller på mitt tak?

Svar: Solceller är en långsiktig investering. Ett rätt dimensionerat och installerat system har en livslängd på över 25 år. Det finns olika sätt att räkna på lönsamheten för en solcellsanläggning men det beror till exempel på framtida elpris, nivå på skattereduktionen, systemlivslängd och kalkylränta (kostnaden för kapital). I dagsläget är en normal återbetalningstid cirka 10-20 år och normal återbäring på det investerade kapitalet cirka 7-10 procent.

5. Vilken typ av värmepump ska jag köpa?

Svar: Det finns olika typer av värmepumpar och vilken som passar beror på förutsättningarna i byggnaden.
Om byggnaden värms upp av ett vattenburet system passar bergvärmepump, luft-vattenvärmepump, jordvärmepump eller frånluftsvärmepump.

Bergvärmepumpen hämtar värmen från berget via djupa borrhål, luft-vattenvärmepumpen hämtar värmen från utomhusluften, jordvärmepumpen hämtar värme från långa slingor i marken och frånluftsvärmepumpen hämtar värmen från inomhusluften som ventileras bort.

Alla dessa system kan växla värmen både till system för uppvärmning (golvvärme eller radiatorer) och till tappvarmvattnet. Men om huset tidigare värmdes av direktverkande el och det inte finns ett vattenburet system för uppvärmning passar en luft-luftvärmepump bättre.

6. Hur jämför jag olika värmepumpar?

Svar: Jämför värmepumparnas energimärkning. Där anges energieffektivitetsklass, ljudnivå och effekt. Energimyndigheten har även gjort oberoende labbtester på värmepumpar och andra tekniska apparater.

Läs mer och jämföra olika fabrikat och typer med varandra på Energimyndighetens webbplats

7. Finns det stöd att söka för att installera en laddplats?

Svar: Ja, som privatperson kan du få bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden. Du kan som mest få 10 000 kronor i bidrag per fastighet.

Läs mer och ansök om ladda-hemma-stödet för privatpersoner

Även företag, organisationer och bostadsrättsföreningar kan ansöka om investeringsstöd till laddstationer. Det är möjligt att få som mest 50 procent av den bidragsberättigande kostnaden, men inte mer än 15 000 kronor per laddningspunkt.
 
Läs mer och ansök om stödet till laddningsstationer för företag och andra organisationer

8. Mitt företag har dålig koll på vad energin går till, kan ni hjälpa mig att se över och få koll på vår energianvändning?

Svar: Ja, projektet Coacher för energi och klimat drivs mellan 2017 och 2020. Där kan en energicoach göra en energigenomgång av små och medelstora företag för att se över er energianvändning, analysera den med hjälp av nyckeltal och ge åtgärdsförslag på hur ni kan minska den.

Klicka här för att komma till mer information på vår webbplats

Ring upp mig