Att välja el-avtal

Genom att välja grön el (exempelvis el från sol, vattenkraft, vindkraft eller andra förnybara elproduktionskällor) så betalar du för ursprungsgarantier. Dessa går tillbaka till producenterna av förnybar energi och du påverkar elmarknaden till att satsa på att producera grön el.

Har du inte gjort ett val så är den del av kakan som är kvar till dig bestående av endast 14 % förnybart. Resten är fossilt (41,9%) och kärnkraft (44,0%). Dina utsläpp blir 344,5 g koldioxidekvivalenter per kWh och 0,00123 g kärnbränsleavfall per kWh. Att välja el är ett lätt alternativ för dig som vill göra en bra insats för miljön och kräver endast ett telefonsamtal/mail till ett elhandelsbolag. På Naturskyddsföreningens hemsida finns en lista över företag som erbjuder el märkt med Bra Miljöval.

El märkt med bra miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktionen ska minska.

Det kanske kan bli helgens projekt att använda dig av din konsumentmakt?

Lästips
Naturskyddsföreningen - El märkt med Bra Miljöval
Elpriskollen - en statlig prisjämförelse av elavtal

Ring upp mig