Att välja elavtal

Så stor skillnad gör ditt val

Att välja el är ett lätt alternativ för dig som vill göra en bra insats för miljön. Det är också enkelt eftersom det bara kräver ett telefonsamtal eller ett mail till ett elhandelsbolag. 

I dag består marknaden av endast 14 procent förnybar elproduktionskällor. Resten är fossilt (41,9 procent) och kärnkraft (44,0 procent ). Dina utsläpp blir 344,5 g koldioxidekvivalenter per kWh och 0,00123 g kärnbränsleavfall per kWh. Det innebär att du kan bidra med din konsumentmakt genom att välja el.

Grön el bidrar till hela marknaden

När du väljer grön el från exempelvis sol, vattenkraft, vindkraft eller andra förnybara elproduktionskällor så betalar du för ursprungsgarantier. Det innebär att pengarna går tillbaka till producenterna av förnybar energi och att du på så sätt påverkar elmarknaden att satsa på att producera grön el.

El med bra miljöval

El som är märkt med bra miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktionen ska minska. På Naturskyddsföreningens hemsida finns en lista över företag som erbjuder el märkt med Bra Miljöval.

Naturskyddsföreningen listar några fördelar med att välja el med märkningen Bra Miljöval*

  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
  • Du betalar bara några tior extra om året om du bor i lägenhet. Bor du i villa blir det bara några hundralappar per år.

     

Hitta el som är märkt med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens webbplats

På elpriskollen kan du se en prisjämförelse av elavtal

Ring upp mig