Stöd för energilagring i hemmet

Är du privatperson och producerar din egen el i hemmet? Då kan du söka stöd för att installera system för lagring av el. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna, dock högst 50 000 kronor. Beslut tas av Länsstyrelsen och kommer kunna betalas ut för installationer som tidigast startades 1 januari 2016 och slutförs senast 31 december 2019.

Krav för att få stödet

För att beviljas stödet för ditt energilagringssystem krävs att det är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el, exempelvis solceller. Stödet är tänkt att bidra till att skapa system där du kan lagra överskottet av din el för att sedan kunna använda vid ett annat tillfälle och därmed öka den årliga andelen egenproducerad el för ditt egna behov.

Det är inte möjligt att både få detta stöd och annat offentligt stöd, exempelvis ROT-avdrag, för samma åtgärd.
Ansökan skickas till Länsstyrelsen.

Läs om stödet och ansök på Energimyndighetens webbplats

Ring upp mig