Solenergi

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla som minskar utsläppen av koldioxid och därmed även klimatpåverkan.

Så kan du använda solenergi

Solenergin kan göras om till både el och värme som vi kan använda i vår vardag.

  • Skapa solel genom att installera solceller. Solcellerna omvandlar solstrålarna till elektricitet som man sedan kan använda i hushållet. Processen sker tyst utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. Det innebär att hela processen är klimatsmart. Om dina solceller producerar mer el än du behöver kan du sälja elen.
  • Ta tillvara på solvärmen genom att ha en solfångare. I en solfångare omvandlas solens strålar till värme. Värmen transporteras sedan vidare med hjälp av en cirkulerande vätska och används för uppvärmning av hus och för att ge varmvatten under sommarhalvåret.

Mer information från Energimyndigheten

Läs mer om solenergi 
Läs mer om solvärme
Läs mer om solceller
Här har Energimyndigheten samlat alla sina solenergitester
Läs en broschyr från Energimyndigheten som förklarar hur du som privatperson kan producera din egen el med solceller
Läs en broschyr från Energimyndigheten som förklarar hur du som bostadsrättsförening och företag kan producera din egen el med solceller

Ring upp mig