Solenergi

Sedan början av 90-talet har intresset för solenergi ökat markant. Solen kan användas till att både tillverka värme och elektricitet vilket har börjat sprida sig bland privatpersoner, bostadsrättsföreningar, privata fastighetsförvaltare, företag och energibolag. Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla som minskar utsläppen av koldioxid och därmed även klimatpåverkan.

Visste du att jorden på två timmar tar emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år?


Solenergins främsta användningsområden kan delas upp i solvärme och i solel.

Solel, elektricitet skapad av sol, kan en få fram genom att installera solceller. Solcellerna omvandlar solinstrålningen till elektricitet som ni sedan kan använda i hushållet, eller om produktionen blir större än behovet; sälja ut på elnätet.

Solvärmen tar tillvara på den värme som finns i solinstrålningen genom att fånga upp den i en solfångare. Använder ni varmvatten även på sommaren kan det vara en intressant lösning för er fastighet.

Skillnaden mellan solel och solvärme visas i bilden nedan som är framtagen av Energikontoret i Skåne.

Lästips:
Energimyndigheten - producera din egen el med solceller för privatpersoner (pdf)
Energimyndigheten - producera din egen el med solceller för Brf och företag (pdf)

Länktips:
Energimyndigheten - Solenergitester
Energimyndigheten - Solenergi
Energimyndigheten - Solvärme
Energimyndigheten - Solceller

Ring upp mig