Solenergi

Sedan början av 90-talet har intresset för solenergi ökat markant. Solen kan användas till att både tillverka värme och elektricitet vilket har börjat sprida sig bland privatpersoner, bostadsrättsföreningar, privata fastighetsförvaltare, företag och energibolag. Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla som minskar utsläppen av koldioxid och därmed även klimatpåverkan.

Visste du att jorden på två timmar tar emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år?


Solenergins främsta användningsområden kan delas upp i solvärme och i solel. Solvärmen tar tillvara på den värme som finns i solinstrålningen genom att fånga upp den i en solfångare. Använder ni varmvatten även på sommaren kan det vara en intressant lösning för er fastighet. Solel, elektricitet skapad av sol, kan en få fram genom att installera solceller. Solcellerna omvandlar solinstrålningen till elektricitet som ni sedan kan använda i hushållet, eller om ni får mer än ni behöver; sälja ut på elnätet.

Skillnaden mellan solel och solvärme visas i bilden nedan som är framtagen av Energikontoret i Skåne.

Lästips: Energimyndigheten - Solenergitester

Ring upp mig