Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Uppsala län körs till 80 % på förnybara bränslen: biodiesel, biogas och el. UL, som ansvarar för kollektivtrafiken, fortsätter att öka andelen förnybara bränslen i sin fordonsflotta och har som mål om att all bränsleanvändning vara fossilfri år 2020.


Sök din resa på ul.se

Ring upp mig