Professor Björn Karlsson på Högskolan i Gävle berättar om sina erfarenheter om solenergi

1. Björn presenterar sin solcellsanläggning. Längd 1 min 56 sek

2. Lönsamhet och skattereduktion. Längd 2 min 5 sek

3. Björns rekommendation om dimensionering av solcellsanläggning. Längd 1 min 18 sek

4. Anledningen till att installera solceller. Längd 1 min 27 sek

5. Verkningsgrad och skuggningens påverkan på solceller. Längd 1 min 39 sek

6. Växelriktare och logger. Längd 1 min 10 sek

7. Systemnytta och kombination med andra uppvärmningssytem. Längd 1 min 21 sek

8. När är det lämpligt att installera solfångare respektive solceller. Längd 2 min 28 sek

9. Hur fungerar ett solfångarsystem. Längd 1 min 32 sek

10. Skuggningens påverkan. Längd 36 sek

Ring upp mig