Webbutbildningar - Energismarta företag

Energimyndigheten håller på att ta fram webbutbildningar i energieffektivisering för olika branscher. Hittills finns utbildning för hotell- och restaurangbranscherna.

Här hittar du webbutbildningarna på Energimyndighetens hemsida

Ring upp mig