Uppvärmning för småhus och lägenheter

Det är olika alternativ för uppvärmningssystem som passar för just ert hus, beroende på om byggnaden har ett vattenburet värmesystem i dag eller inte.

Om det inte finns ett vattenburet system värms byggnaden troligast upp med elradiatorer och/eller en luft-luftvärmepump. Luft-luftvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften. Det är ett luftburet system och den genererade värmen från värmepumpen distribueras på ett ställe i lokalen, därför värms byggnader med öppen planlösning upp bättre av den här lösningen. Luft-luftvärmepumpen är bara för uppvärmning men inte till tappvarmvatten. Att byta till luft-luftvärmepump är en energieffektiviseringsåtgärd om byggnaden i dagsläget har direktverkande el med hjälp av elelement.

För vattenburna system kan du välja bland olika värmesystem, beroende på vilka förutsättningar ni har. Du hittar hela listan här nedan.

Fjärrvärme

Om ni bor i närheten av ett fjärrvärmenät kan ni koppla på er till nätet, då kommer ni få värme till både uppvärmning och tappvarmvattnet. Fjärrvärme är en bra systemlösning eftersom man bara har en mindre värmeväxlare i huset som växlar mot varmt vatten från ett centralt kraftvärmeverk eller värmeverk.

Värmepumpar

För att kunna se effektiviteten på olika värmepumpar kan man jämföra COP-värdet, vilket står för värmefaktorn. Det kan vara svårt för värmepumpen att upprätthålla och leverera COP under den kalla årstiden och vid varierande driftfall och därmed finns SCOP, årsvärmefaktorn, som visar en mer rättvis värmefaktor över hela året.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen hämtar värmen från berget via borrhål. Det är ett vattenburet system där värmen från berget växlas i huset till både radiatorsystem för uppvärmning och till tappvarmvatten.

Luft- vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften men växlas sedan mot ett vattenburet system i byggnaden. Det vattenburna systemet kan bestå av både radiatorer för uppvärmning och varmvattenberedning. Eftersom luft-vattenvärmepumpen hämtar värmen från utomhusluften är den inte lika effektiv när det blir kallt väder. Här är det viktigt att kolla på SCOP-värdet.

Jordvärmepump

En jordvärmepump fungerar som en bergvärmepump, men istället för djupa borrhåll gräver man ner långa slangar cirka 1 meter ner i marken. Det kräver en stor yta, och fungerar bra om man har mycket mark.

Frånluftsvärmepump

I en frånluftsvärmepump återvinns värmen från luften, som går ut ur huset och återförs till husets värmesystem. Värmen växlas till ett vattenburet system och värmen går både till uppvärmning och till varmvatten.

Pelletspanna

I pelletspannor eldas pellets (biobränsle) som kan ge värme till ett vattenburet system, både för radiatorsystem för uppvärmning och till tappvarmvatten. Pelletspannor kräver utrymme i ett pannrum för själva pannan och utrymme för lagring av pellets. Det finns vissa pelletspannor som automatiskt matar på/doserar pellets från ett internförråd, vilket blir mindre jobb för er boende.

När du jämför pelletspannorna kan du titta på verkningsgraden vid så kallad deleffekt, det vill säga när pelletspannan inte går för fullt. Större delen av tiden kommer pannan att gå på deleffekt så verkningsgraden och utsläppen för deleffekt är mycket viktiga.

Ring upp mig