Sök pengar för solceller

Är du intresserad av att installera solceller? Eller har du redan solceller och vill sälja överskottsel? Då finns det flera olika stöd till dig. Här hittar du hela listan.

ROT-avdrag

Vem kan söka: Privatpersoner
Det innebär: Du kan söka ROT-avdrag och dra av högst 30 procent av arbetskostnaden för solcellsinstallationen. 
Tänk på: ROT-avdraget kan inte kombineras med investeringsstödet, det innebär att du inte kan få båda stöden.

Mer information:
Läs mer på Energimyndighetens webbplats
Läs mer på Skatteverkets webbplats

Investeringsstöd

Vem kan söka: Privatpersoner, företag och offentliga organisationer.
Det innebär: Sök investeringsstöd till solcellsanläggning. Det är pengar som regeringen har avsatt till solceller, därefter fördelar Energimyndigheten pengarna mellan länsstyrelserna i landet. Stödet omfattar alla typer av nätanslutna solcellssystem och även solel/solvärmehybridsystem.
Tänk på: Stödet kan sökas av alla typer av aktörer och är på max 20 procent.

Mer information:
Läs mer på Energimyndighetens webbplats
Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Sälj din överskottsel

Vem kan söka: Privatpersoner
Det innebär: Om du producerar mer el än vad du använder kan du sälja överskottet till ett elhandelsföretag eller en elnätsägare. Ersättningen varierar, men ofta är den mellan 10 till 50 öre per kWh.
Tänk på: Om din årliga totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kr exklusive moms är du befriad från moms. Annars måste du momsregistrera dig.

Mer information
Läs mer om vad som gäller vid försäljning av överskottsel på Skatteverkets webbplats

Skattereduktion på överskottsel

Vem kan har rätt till det: Privatpersoner och juridiska personer
Det innebär: När du producerar mer el än vad du själv behöver kommer elen skickas ut på elnätet via din elmätare. Elmätaren mäter mängden el du matar ut på nätet och det är den mängden du får skattereduktion på. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh) och max 18 000 kr per år. Reduktionen räknas årsvis genom inkomstdeklarationen.
Tänk på: För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100A. 

Mer information
Läs mer på Skatteverkets webbplats

Elcertifikat för förnybar elproduktion

Vem kan söka: Alla som har installerat solceller
Det innebär: Det finns ett marknadsbaserat stödsystem som är till för att öka produktionen av förnybar el. Elcertifikatsystemet berör producenter av solel.
Tänk på: Tänk på att om du vill söka elcertifikat för hela din solelproduktion måste du installera en extra mätare, eftersom den vanliga elmätaren bara mäter din överskottsproduktion.

Mer information
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Stöd för energilagring

Vem kan söka: Privatpersoner som producerar egen solel
Det innebär: Sök stöd för att installera system för lagring av el. Stödet kan ge bidrag upp till 60 procent av kostnaderna, men högst 50 000 kronor. Länsstyrelsen tar beslut. Belopp betalas ut för installationer som började tidigast 1 januari 2016 och slutförs senast 31 december 2019.
Tänk på: För att få stödet för ditt energilagringssystem krävs att systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el, exempelvis solceller. Du kan endast få ett stöd för en åtgärd, det innebär att det inte är möjligt att både få detta stöd och exempelvis ROT-avdrag för samma åtgärd. Skicka din ansökan till Länsstyrelsen.

Mer information
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Ansök på Boverkets webbplats

Ring upp mig