Klimatklivet - stöd till företag, föreningar och organisationer

2019-09-16

Snart öppnar en ny sökomgång av Klimatklivet som innebär att ditt företag, förening eller organisation kan få investeringsstöd för att utföra en åtgärd som minskar era klimatutsläpp!

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:
- Fasa ut fossil energi
- Inköp av fossilfria arbetsmaskiner
- Ta tillvara restvärme

Företag kan få upp till 70 % av totalkostnaden, medan organisationer kan få upp till 50 % av totalkostnaden. Stödnivån avgörs av vilken typ av åtgärd det gäller. Mer info om stödet finns på Naturvårdsverkets webbplats och Länsstyrelsen Uppsala läns webbplats, se länkar till höger.

Ansökningsperioden är 24 september till 23 oktober 2019.

Det går inte längre att söka Klimatklivet för installation av icke publika laddstationer, men det finns ett annat stöd, mer info om det hittar du i länk till höger.

Ring upp mig