Informationsfilmer om solenergi

2019-06-13

Professor Björn Karlsson på Högskolan i Gävle berättar om sina erfarenheter om solenergi

En intervju med Björn Karlsson i slutet av 2018 har resulterat i dessa korta filmer om solenergi.
Björn har själv både en solfångaranläggning och en solcellsanläggning på sitt hus i Älvkarleby.

Ring upp mig