Frukostmingel med Klimatlätt på Uppsala slott

2019-05-15

Kom och bidra med dina tankar om hur kommun, företag, akademi och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att det ska bli enklare för invånare att göra mer hållbara val i vardagen.

Vad menar vi egentligen med begreppet hållbar livsstilar och hur får vi koll på vår klimatpåverkan? Hur skapar vi engagemang och får fler att bli intresserade av att välja klimatsmart mat, installera solceller, ta tåget istället för bilen eller dela istället för äga?

De här frågorna och fler kommer vi att prata om 15 maj under Klimatlätts första frukostmingel och vi vill gärna att du är med och bidrar med dina tankar och frågor.

Medverkande:
Therese Zätterqvist, planetskötare och influencer
Rickard Malmström, kommunalråd (Mp)
Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem
David Andersson, vd Svalna, forskare Göteborgs universitet
Linnéa Haeggström, kampanjledare Klimatlätt
Moderator: Staffan Lindberg, koldioxidbantare

Ring upp mig