Energikartlägg ditt företag - få 50 procent i stöd

2019-01-11

En energikartläggning visar var energin som ert företag har köpt tar vägen och ger förslag på åtgärder som kan hjälpa er att minska er energianvändning.

Det i sin tur ger ofta minskade kostnader, förbättrad arbetsmiljö och ökad konkurrenskraft för er som företag.

Fram till 30 april 2019 kan ditt företag ansöka om att få ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning av verksamheten. Stödet är på 50 procent av den totala kostnaden för kartläggningen (upp till 50 000 kr).

Ring upp mig