Inga stöd till laddstationer 2019

2019-01-01

Privatpersoner kan inte längre få bidrag för att installera en laddstation till elfordon hemma.

Detta eftersom den budget som riksdagen röstade igenom i höstas innebar nedskärningar för Naturvårdsverket, som är den myndighet som betalat ut stödet. Även Klimatklivet, det ekonomiska stöd som funnits till föreningar och företag, hänger löst. Naturvårdsverket meddelar att det i dagsläget inte planeras för någon ny ansökningsomgång.

Ring upp mig