Solelportalen - för dig som funderar på solceller

2018-09-04

Nu lanserar Energimyndigheten Solelportalen som är en ny webbplats om solel. Där hittar du som är konsument oberoende information om solcellsanläggningar. Från första steget till sista om du vill sluta med din anläggning.

I dag riktar sig webbplatsen framför allt till småhusägare, men portalen kommer att kompletteras med information till större fastighetsägare längre fram. Framöver kommer också en interaktiv solcellskalkyl att finnas på portalen där du kan räkna på återbetalningstiden för sin anläggning.

Steg för steg
Solelportalen guidar användaren genom varje steg av en solcellsanläggnings livscykel.

Du hittar information om:
- Hur du undersöker om ditt hus har bra förutsättningar för solceller
- Vilka stöd och intäkter du kan få och hur du ska göra om du vill sälja din överskottsel
- Vad som är viktigt att tänka på vid inköp och val av leverantör
- Hur en solcellsanläggning drivs, underhålls och avvecklas

www.solelportalen.se

Ring upp mig