Laddstolpar

Allt fler laddstolpar installeras i Sverige på parkeringar, hos bostadsrättsföreningar, i köpcenter, vid tågstationer och hemma hos privata villaägare. En av de största fördelarna med ett elfordon är att du kan ladda bilen när den står parkerad.

Välj mellan två olika laddeffekter

I dag finns två typer av laddeffekter, det är normal- och snabbladdning. En normalladdning har en effekt under 22 kW och snabbladdningen drar mer än 22 kW. När du bestämt dig för att installera en laddstolpe är det viktigt att du funderar på hur länge bilen ska stå parkerad.

Några saker att tänka på

  • Om du har möjlighet att ladda bilen över natten räcker det att installera en laddstolpe för normalladdning.
  • Om parkeringsplatsen redan har el framdragen för motorvärmare är det relativt enkelt att ta bort den och ersätta med en laddare för ditt elfordon.
  • Med el och fundament på plats blir det billigare än med en helt ny laddstation.
  • Olika bilar har olika kontakter. EU har bestämt att typ-2 kontakten ska vara standard vid normalladdning.

Få råd vid installation av laddstation på Energimyndighetens webbplats
Informationsmaterial för laddstationer i Östra Mellansverige 

Investeringsstöd

Klimatklivet är ett statligt investerigsstöd för att stötta åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser till bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Ansökan är nu stängd och med den budget som riksdagen röstat igenom för år 2019 så kan inte Naturvårdsverket fatta några nya beslut för Klimatklivet.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Informationsfilm om laddstolpar

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm har i ett projekt som sponsrats av Klimatklivet. Där har de tagit fram en informationsfilm som informerar bostadsrättsföreningar och fastighetsägare om laddstolpar. 


Ring upp mig