Laddning till elfordon

Allt fler laddplatser för elfordon installeras i Sverige på parkeringar, hos bostadsrättsföreningar, vid köpcenter, snabbmatsrestauranger och mackar, vid tågstationer och hemma hos villaägare. Den genomsnittliga bilen står parkerad 95 % av tiden och det är smart att använda den parkeringstiden till att ladda bilen när den står parkerad. Hur lång tid det tar att ladda ett batteri beror på hur stort det är, med vilken effekt laddningen sker samt hur urladdat det är.

Hitta en publik laddstation

uppladdning.nu hittar du publika laddplatser. Där kan du också se information om avgift för parkering och laddning. 

Installera laddare hemma

I dag finns två typer av laddning: normal- och snabbladdning. Snabbladdare är dyra och aktuella vid offentliga laddplatser. Normalladdning används för hemmabruk och har en effekt från 2,2 - 22 kW. Fundera på hur länge bilen ska stå parkerad och ta hjälp av en installatör för att anpassa laddarens effekt därefter och med hänsyn till den tillgängliga effekten i ditt elsystem hemma.

Några saker att tänka på

  • Om du har möjlighet att ladda bilen över natten räcker det att installera en laddutrustning för normalladdning.
  • Om parkeringsplatsen redan har el framdragen för motorvärmare är det relativt enkelt att ta bort den och ersätta med en laddare för ditt elfordon.
  • Olika bilar har olika kontakter. EU har bestämt att typ-2 kontakten ska vara standard vid normalladdning.

Vägledning

Guider för att installera laddstationer till privatpersoner, fastighetsägare, kommersiell verksamhet och bostadsrättsföreningar

Information från Elsäkerhetsverket

Investeringsstöd

För dig som vill installera laddutrustning hemma finns ladda-hemma-stödet som ger dig bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden. Du kan som mest få 10 000 kronor i bidrag per fastighet.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
Det finns även ett investeringsstöd för laddningsstationer till bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer för installation av laddutrustning. Stödet ges med högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, upp till 15 000 kr per laddningspunkt.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Informationsfilm till BRF:er

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm har tagit fram en film som visar hur bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan gå tillväga för att installera laddutrustning i flerbostadshus.


Ring upp mig