Kommunspecifikt

I menyn till vänster kan du välja den kommun som du vill ha mer information om kring till exempel bygglov, anmälan och tillstånd för värmepumpar eller vem som äger el- och fjärrvärmenätet i respektive kommun.
 
Tillhör du inte någon av dessa kommuner?
Hitta din lokala energi- och klimatrådgivare på Energimyndighetens webbplats

Ring upp mig