Klimat

Jordens medeltemperaturen ökar och klimatet förändras. Majoriteten av dagens klimatforskare är överens om att det är mänsklig påverkan som är orsaken. Om vi fortsätter konsumera och leva som idag kommer klimatförändringarna snart att få förödande konsekvenser. Tillsammans måste vi hjälpas åt för att begränsa klimatpåverkan. Det finns många val som du kan göra i din vardag för att bidra till omställningen mot en hållbar framtid. Ofta bidra sådana förändringar även till att vi får bättre hälsa och välbefinnande också, t.ex. om du cyklar istället för att ta bilen.

På de här sidorna får du inspiration till förändringar i ditt liv som begränsar din klimatpåverkan.

På WWFs hemsida kan du läsa mer om klimatförändringar, människans påverkan och lösningar hejda problemen.

Ring upp mig