Goda exempel

Läs om en veterinär med smådjurspraktiken i Enköping


Räkneexempel kostnadsbesparing och lönsamhet

Ett företag med en energianvändning på 150 MWh/år kan ha en energikostnad på cirka 100 000 kr/år. En rimlig energibesparing på 10 procent motsvarar en minskning med 15 MWh/år eller cirk 10 000kr/år. För ett företag med en vinstmarginal på 5 procent motsvarar detta 200 000 kronor i ökad försäljning.

Ett turisthotell som sparade 30 % av sin energiförbrukning med en återbetalningstid på bara 4 år

Ett projekt från Dalarna och Gävleborg har visat att turisthotell kan spara nästan 30 % av sin energianvändning med åtgärder som betalade igen sig på drygt 4 år. En enkel och ofta mycket effektiv besparingsåtgärd i hotell är att behovsstyra stora delar av energianvändningen, t.ex genom rörelsedetektorer som styr belysningen i korridorer. Att rätta till felaktigt inställda ventilationsaggregat är ett annat exempel på enkel åtgärd som kan ge stora besparingar.

Restaurang? Spara 13 % av sin energiförbrukning med en återbetalningstid på 2 år

Projektet från Dalarna och Gävleborg visade på 13 % energibesparing i restauranger med hjälp av mycket enkla åtgärder, bland annat kopplat till drift och underhåll. Personalens beteende har stor påverkan i restaurangkök – att inte lämna dörren öppen till kylen, eller att inte ha igång stekborden när de inte används.

Minska energikostnaden i ditt kontor med upp till 20 % utan större investeringar
 
I en undersökning där Energimyndigheten analyserade elanvändningen i 123 kontorsfastigheter visade det sig att elanvändningen var fyra gånger högre per kvadratmeter i det ”sämsta” kontoret jämfört med det ”bästa”. Det betyder att många kontor kan göra stora energibesparingar! Många av de enkla åtgärderna handlar om förändrade beteenden – att släcka och stänga av datorer. Byte till energisnålare belysning har också stor potential. För att minska den totala energianvändningen i hyrda lokaler är det nödvändigt med en bra dialog mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Räkneexempel kostnadsbesparing – lönsamhet

Ett företag med en energianvändning på 150 MWh/år kan ha en energikostnad på ca 100 000 kr/år. En rimlig energibesparing på 10% motsvarar en minskning med 15 MWh/år eller ca 10 000kr/år. För ett företag med en vinstmarginal på 5% motsvarar detta 200 000 kr i ökad försäljning!

Ring upp mig