Effekt- och kapacitetsbrist i elnätet

Elbehovet i länet ökar stadigt och snabbt i takt med att vi blir fler samtidigt som vi behöver fasa ut fossila bränslen för att sänka klimatutsläppen. För att kunna möta elbehovet när många vill använda el samtidigt står vi inför två stora utmaningar: effektbrist och kapacitetsbrist.

Effektbrist innebär att efterfrågan på el är större än elproduktionen vid en viss tidpunkt, vid så kallade effekttoppar. Det kan till exempel vara när många av oss samtidigt lagar middag, använder tvättmaskinen eller laddar elbilar. Men också under varma, torra sommarmånader när magasinen till vattenkraftverken inte hinner fyllas upp eller under riktigt kalla vinterdagar då elbehovet är stort. Effektbristen handlar alltså om att vi inte kan producera den el som efterfrågas vid vissa tidpunkter.

Kapacitetsbrist uppstår när elledningarna inte klarar av att transportera all den el som efterfrågas. Det här sker också när elbehovet är stort, men handlar inte om att elproduktionen inte kan tillgodose efterfrågan utan om att ledningarna är för trånga.

Stamnätet ska byggas ut men det tar tid, cirka tio år, och därför behöver vi hitta fler lösningar för att säkerställa att vi kan använda el när vi vill ha den. Lokal elproduktion behöver utökas i Uppsala län och vi behöver bli bättre på att lagra el från förnybara energikällor.

Vi kan alla kan hjälpas åt att kapa effektopparna i elnätet genom att använda el sparsamt och sprida elanvändningen jämnare över dygnet.

  • Du kan till exempel sänka värmen, duscha snabbare och se till att isolera och täta ditt hem.
  • Har du ett gammalt och ineffektivt värmesystem kan du byta till ett energieffektivt alternativ.
  • Använd digital styrning för att sprida energianvändningen jämnare över dygnet.
  • Genom att producera egen solel under varma sommardagar bidrar du till att minska trycket på magasinen för vattenkraft och på så sätt minska risken för att det ska bli effektbrist.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur just du kan bidra till att minska risken för effekt- och kapacitetsbrist!

Vill du vara med och bidra till forskning kring framtiden förnybara och smarta elsystem? Projektet Live-In Smartgrid söker nu både företag och privatpersoner som vill dela med sig av sin eldata och prova tekniska lösningar som avhjälper effekt- och kapacitetsproblematiken. Läs mer och anmäl dig på: live-in.se

Ring upp mig