Välja drivmedel

Vill du byta till ett mer hållbart drivmedel men tvekar mellan alla valmöjligheter? Är du rädd att satsa på ”fel drivmedel”? Här får du veta mer om de förnybara alternativ som finns på marknaden. Alla förnybara drivmedel i Sverige är ett bättre val för klimatet än vanlig fossil bensin och diesel med låginblandning. Det finns inga fel, så välj ett förnybart alternativ som funkar för dig! 

Broschyrer

Klicka på respektive broschyr för att öppna den.

 
 

Materialet är framtaget av BioDriv Öst i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare
i Mälardalen, Östergötland och Gotland. September 2019.
www.biodrivost.se & www.energimyndigheten.se/ekr

Ring upp mig