Checklista för dig som vill skaffa solceller

Punkterna är skrivna i den ordning som vi rekommenderar att du gör varje del, men ordningen måste inte följas strikt. Tveka inte att kontakta energi- och klimatrådgivarna om du har några frågor eller behöver stöd, du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

 • Utvärdera om ditt tak är lämpligt för solceller utifrån vilket väderstreck som taket är riktat mot och lutningen, skuggning, skick och bärighet. Det här kan energi- och klimatrådgivarna hjälpa dig med.
 • Ta fram uppgifter om din elförbrukning (kWh/år) och säkringsstorlek (A).
 • Kontakta en leverantör eller energi- och klimatrådgivarna för att diskutera hur stor anläggning du vill ha.
 • Ansök om investeringsstöd. Du hittar mer information på Energimyndighetens webbplats, se länk nedan.
 • Fråga ditt försäkringsbolag om en anläggning skulle ingå i dina befintliga försäkringar. För villaägare brukar det ingå i hemförsäkringen.
 • Ta in offerter från olika leverantörer. Utvärdera och jämför anbuden, begär kompletteringar om det behövs.
 • För att kunna sälja överskottsel från din solelanläggning behöver du teckna avtal med ett elhandelsbolag. På webbplatsen prosument kan du jämföra avtal för elförsäljning mellan olika elhandelsbolag, se länk nedan. Många elhandelsbolag kräver att du också köper el från dem, så se över ditt nuvarande elavtal i god tid och kontrollera bindningstiden. Det kan du göra genom att logga in på mina sidor hos elhandelsbolaget där du är kund eller kontakta dem. Du kan jämföra olika elavtal på elpriskollen, se länk nedan.
 • Ta reda på om installationen kräver bygglov eller en bygganmälan till kommunen. Det gör du enklast genom att ta kontakt med kommunens bygglovsavdelning. 
 • Teckna ett avtal med den leverantör du väljer för installationen, se till att leverantören använder sig av en auktoriserad elinstallatör.
 • Om du har en större anläggning (större än villaanläggningar) kan du beställa en oberoende besiktning av anläggningen.
 • Informera elnätsbolaget där du bor att du planerar att installera solceller och anmäl när installationen slutförts. Detta gör oftast leverantören åt dig.
 • Vill du ansöka om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier gör du det när du har börjat använda din nya solcellsanläggning. Du hittar mer information på solelsportalen, se länk nedan.

Mer information

Läs om hur du ansöker om investeringsstöd på Energimyndighetens webbplats

Jämför olika elavtal på Elpriskollen

Hitta mer information om hur du ansöker om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier på Solcellsportalen

Jämför avtal för elförsäljning mellan olika elhandelsbolag på Prosument

Kontakta energi- och klimatrådgivarna för frågor och stöd

Har du frågor eller vill ha stöd att komma igång? Kontakta energi- och klimatrådgivarna och få råd och stöd genom hela processen.

E-post: energiradgivning@uppsala.se
Telefon: 018-727 47 24

Klicka här för att få upp listan som PDF

Ring upp mig