Vad lovar partierna i viktiga miljöfrågor?

Funderar du på hur du ska rösta i valet 2018? Är miljöfrågan viktig för dig?
Inför riksdagsvalet 2018 har Naturskyddsföreningen granskat partierna för att se hur de ställer sig i viktiga miljöfrågor under nästa mandatperiod 2018-2022. De har presenterat 18 olika förslag om åtgärder för partierna som de har fått ta ställning till.

Tabellen visar partiernas svar i enkäten 2018 i respektive fråga (Naturskyddsföreningen, 2018a)

En överblick över hur partierna höll sina miljölöften under nuvarande mandatperiod (2014-2018) visas i bilden från Naturskyddsföreningen nedan:

Hur partierna höll sina miljölöften 2014-2018 (Naturskyddsföreningen, 2018b)

Läs om hur mycket partierna lovar för miljön på Naturskyddsföreningens webbplats
Läs om att partierna kliver framåt i miljöpolitiken på Naturskyddsföreningens webbplats
Läs om hur partierna svarade i Naturskyddsföreningens granskning

Ring upp mig