Uppsala kommun

Webbplats: www.uppsala.se
 Växel: 018-727 00 00

Anmälan av värmepump
Om du vill inrätta en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du få ett skriftligt beslut från miljöförvaltningen. I vissa fall räcker det med att göra en anmälan, och i andra fall ska du söka tillstånd.
Klicka här för att komma dit

Brandskydd
Läs om brandskyddet i Uppsala.
Klicka här för att komma dit 
 
Bygglov och anmälan
Kontakta bygglovsavdelningen för mer information om bygglov krävs för ditt hus eller inte.
Klicka här för att komma dit

Elnät
I Uppsala kommun finns två elnätsägare. Vem som äger nätet där just du bor kan du se på www.natomraden.se
Upplands energi: www.upplandsenergi.se
Vattenfall eldistribution AB: www.vattenfall.se

Fjärrvärme
Vattenfall: www.vattenfall.se/fjarrvarme

Kaminer och pannor
När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett, eller om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt, ska du först göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.
Klicka här för att komma dit

Konsumentvägledning
Hos Konsument Uppsala kan du som bor i Uppsala få kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden.
Klicka här för att komma dit

Oljecistern
Har du eller tänker du installera eller ta bort en cistern måste du anmäla detta till kommunen.
Klicka här för att komma dit
 
Solenergi
Det kan krävas bygglov vid installation av solceller eller solfångare. På kommunens webbplats finns mer information.
Klicka här för att komma dit

Ring upp mig