Uppsala kommun

Hemsida www.uppsala.se
Kommuninformation 018 - 727 18 10

Elnät
I Uppsala kommun finns två elnätsägare. Vem som äger nätet där just du bor kan du se på www.natomraden.se
Upplands Energi www.upplandsenergi.se
Vattenfall Eldistribution AB www.vattenfall.se

Fjärrvärme
Vattenfall https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/

Bygglov och anmälan
Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till kan bygglov behövas. Om det du ska bygga inte kräver bygglov kan ändå en anmälan behövas göras.
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/bygglov/

Anmälan av värmepump
Om du vill inrätta en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du få ett skriftligt beslut från miljöförvaltningen. I vissa fall räcker det med att göra en anmälan, och i andra fall ska du söka tillstånd.
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/din-bostad/installera-varmepump--tillstand-och-anmalan/

Solenergi
Det kan krävas bygglov vid installation av solceller eller solfångare. På kommunens hemsida finns mer information.
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/din-bostad/installera-solceller/

Kaminer och pannor
När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett, eller om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt, ska du först göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/din-bostad/installera-eldstad-tillstand/

Oljecistern
https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/tillstand-och-regler--sakerhet-och-halsa/brandfarliga-varor/#cisterner-med-brandfarlig-vatska

Brandskydd
https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/tillstand-och-regler--sakerhet-och-halsa/brandskydd--regler-tillstand-och-tillsyn/

Konsumentvägledning
Hos Konsument Uppsala kan du som bor i Uppsala få kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden.
https://www.uppsala.se/konsument

Ring upp mig