Transporter

År 2050 ska Sveriges transportsektor vara fossilfri. Det är en stor utmaning eftersom 77 procent av vår förflyttning sker med bil och transportsektorn, det är en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Men samtidigt sker det mycket spännande tekniska framsteg inom området och elbilarna blir allt vanligare.

Tips på klimatsmarta transporter

Att resa mer klimatsmart kan både spara pengar, energi och tid.

  • Genom att åka kollektivt minskas utsläppen från din resa och din klimatpåverkan blir mindre.
  • De senaste åren har även elcykeln fått ett genombrott, perfekt för dig som inte vill komma svettig till arbetet eller som har en lite längre sträcka att cykla.
  • Andra klimatsmarta alternativ är att använda sig av en bilpool, välja en miljöbil och förnybara drivmedel, ta tåget istället för flyg och att samåka.

Jämför bilar på Bilsvar

Bilsvar är en tjänst som är framtagen i ett samarbete mellan Konsumentverket och Energimyndigheten. Även Naturvårdsverket och Transportstyrelsen har varit med.

Gå in på Bilsvar för att jämföra bilar mot varandra när det gäller miljö, ekonomi, säkerhet och teknik

Ut och cykla med en global cykelkarta

Hitta Uppsalas cykelvägar på Uppsalas cykelkarta

Med sparsam körning kan du minska din bränsleanvändning med 4-10 %.

Nio steg i konsten att köra sparsamt:

1. Kör med framförhållning, undvik stopp
2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
3. Motorbromsa
4. Kör med jämt gaspådrag och håll hastighetsgränsen
5. Använd motorvärmare
6. Kör inte på tomgång
7. Rulla utför och håll jämt gaspådrag uppför
8. Ta bort takboxen som ökar bilens rullmotstånd
9. Serva bilen regelbundet och kontrollera däcktrycket ofta

Ring upp mig