Transporter

År 2050 ska Sveriges transportsektor vara fossilfri. Det är en stor utmaning då vi idag gör cirka 77 procent av vår förflyttning med bil och transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Det sker mycket spännande tekniska framsteg inom området och elbilarna blir allt vanligare.

Att resa mer klimatsmart kan både spara pengar, energi och tid. Genom att åka kollektivt minskas utsläppen från din resa och din klimatpåverkan blir mindre. Personer som åker kollektivt får även mer motion än bilister. Sitter du stilla på kontoret hela dagarna är transporten till och från arbetet ett riktigt bra tillfälle att få motion och frisk luft genom att istället för att åka bil prova på att cykla eller gå. De senaste åren har även elcykeln fått ett genombrott, perfekt för dig som inte vill komma svettig till arbetet eller som har en lite längre sträcka att cykla.

Andra klimatsmarta alternativ är att använda sig av en bilpool, välja en miljöbil och förnybara drivmedel, ta tåget istället för flyg, samåka, etc.

Vill du jämföra bilar mot varandra när det gäller miljö, ekonomi, säkerhet och teknik kan du använda www.bilsvar.se (länk)
Det är en tjänst som är framtagen i ett samarbete mellan Konsumentverket och Energimyndigheten. Naturvårdsverket och Transportstyrelsen har bistått vid framtagandet.

Med sparsam körning kan du minska din bränsleanvändning med 4-10 %.

Nio steg i konsten att köra sparsamt:

1. Kör med framförhållning, undvik stopp
2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
3. Motorbromsa
4. Kör med jämt gaspådrag och håll hastighetsgränsen
5. Använd motorvärmare
6. Kör inte på tomgång
7. Rulla utför och håll jämt gaspådrag uppför
8. Ta bort takboxen som ökar bilens rullmotstånd
9. Serva bilen regelbundet och kontrollera däcktrycket ofta


Nedan ser du 200 personer i 177 bilar i jämförelse med om de väljer andra transportalternativ.


Länktips:


Global cykelkarta

Uppsalas Cykelkarta

Ring upp mig