Transporter

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från trafiken. För att begränsa klimatpåverkan behöver staten, regioner, kommuner och medborgare hjälpas åt för att vi ska kunna transportera oss på klimatsmarta sätt.
Idag finns många bra sätt att resa med låg klimatpåverkan. Gå eller cykla när du inte ska så långt och ta buss eller tåg när du ska resa längre sträckor. På de här sidorna kan du läsa om olika hållbara sätt att transportera dig på.

Ring upp mig