Tierps kommun

Hemsida www.tierp.se
Kommuninformation 0293 - 21 80 00

Elnät
Vattenfall Eldistribution AB www.vattenfall.se

Fjärrvärme
Tierps Fjärrvärme AB www.tierpsfjarrvarme.se

Bygglov och anmälan
Ska du bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta tillstånd eller lov.
http://www.tierp.se/bygga-bo-och-miljo/bygglov/att-soka-bygglov.html

Anmälan av värmepump
http://www.tierp.se/verktygsladan/blanketter-och-e-tjanster/blanketter-och-e-tjanster/bygga-bo-och-miljo.html

Solenergi
I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock ibland inom detaljplanerat område, kontakta kommunen för mer information.
http://www.tierp.se/bygga-bo-och-miljo/bygglov/bygglovsfritt.html

Kaminer och pannor
Vid installation eller väsentlig ändring av kamin eller panna krävs anmälan till kommunen.
http://www.tierp.se/bygga-bo-och-miljo/bygglov/anmalan-enligt-pbl.html
Oljecistern https://www.tierp.se/bygga-bo-och-miljo/miljofarlig-verksamhet/oljecisterner.html

Brandskydd
http://www.tierp.se/bygga-bo-och-miljo/eldning-sotning-och-brandskydd.html

Konsumentvägledning
http://www.tierp.se/omsorg-och-hjalp/konsumentvagledning.html

Ring upp mig