Solvärme

Genom att installera en solfångare kan du omvandla solens strålar till värme. Det skiljer sig från solceller som omvandlar solenergin till elektricitet. En solvärmeanläggning består av solfångare, ackumulatortank (som samlar upp varmvattnet och lagrar det), rörledningssystem men pump/pumpar och ett reglersystem.

Solvärme används oftast som ett komplement till en annan värmekälla, exempelvis till att värma varmvattnet under sommarhalvåret. Vissa använder även solvärme för att värma upp sin pool.

När du ska välja solfångare ska du titta efter en som är kvalitetsmärkt med exempelvis Solar Keymark eller P-märkning. Bakom P-märkningen står SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och den innebär att solfångaren kvalitetskontrollerats regelbundet och uppfyller krav på hållbarhet och funktion. Solar Keymark hjälper dig hitta rätt bland importerade solfångare som bör ha testats på motsvarande sätt som de som fått P-märkningen. Kontrollera att leverantören har goda referenser från sina tidigare installerade anläggningar.

Ring upp mig