Solvärme

Genom att installera en solvärmeanläggning med så kallade solfångare kan du omvandla solens strålar till värme. En solvärmeanläggning består av en solfångare, en ackumulatortank som samlar upp och lagrar varmvattnet, ett rörledningssystem med en eller flera pumpar och ett reglersystem.

Så används solvärme

Solvärme används oftast som ett komplement till en annan värmekälla för att exempelvis värma varmvattnet under sommarhalvåret. Vissa använder även solvärme för att värma upp sin pool.

Välj en solfångare med kvalitet

När du ska välja en solfångare kan du titta efter kvalitetsmärkningarna P-märkning eller Solar Keymark.

  • Sveriges Tekniska Forskningsinstitut står bakom P-märkningen. Det innebär att de har gjort regelbundna kvalitetskontroller på solfångaren för att vara säker på att den uppfyller krav på hållbarhet och funktion.
  • Solar Keymark hjälper dig hitta rätt bland importerade solfångare som bör ha testats på motsvarande sätt som de som fått P-märkningen. Kontrollera att leverantören har goda referenser från sina tidigare installerade anläggningar.

Ring upp mig