Sök pengar för solceller

Det finns flera olika stöd för dig som är intresserad av att installera solceller. Informationen nedan är hämtad från Energimyndigheten – Stöd till solceller.

ROT-avdrag: För arbetskostnaden för solcellsinstallationen kan du söka ROT-avdrag på maximalt 30 procent. Arbetskostnaden räknas schablonmässigt till 30 procent av den totala investeringskostnaden därmed blir avdraget maximalt 9 procent av den totala kostnaden. ROT-avdraget kan inte kombineras med investeringsstödet, en kan alltså inte få båda stöden.

Investeringsstöd: Som privatperson, företag och offentlig organisation kan du söka investeringsstöd till solcellsanläggning. Det är pengar som regeringen avsatt till solceller som Energimyndigheten sedan fördelar mellan länsstyrelserna i landet. Stödet omfattar alla typer av nätanslutna solcellssystem och även solel/solvärmehybridsystem. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer och är maximalt på 30 procent. Läs mer om hur du söker stödet på Energimyndighetens  webbplats.

Sälj din överskottsel: Om du producerar mer el än vad du använder kan du sälja överskottet till elhandelsföretag/elnätsägare. Ersättningen varierar men ofta är den mellan 10 till 50 öre per kWh. Om din årliga totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exkl moms är du befriad från moms. Annars måste du momsregistrera dig. Mer information om vad som gäller vid försäljning av överskottsel finns på Skatteverkets webbplats

Skattereduktion: Om du matar in din överskottsel från solcellsanläggningen på nätet kan du få en skattereduktion. Skattereduktionen är på max 18 000 kr per år och är 60 öre per kilowattimme (kWh). Reduktionen får en årsvis genom inkomstdeklarationen. För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100A. Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Elcertifikat för förnybar elproduktion: Det finns ett marknadsbaserat stödsystem som är till för att öka produktionen av fönybar el. Elcertifikatsystemet berör producenter av solel. Du kan läsa mer på Energimyndighetens sida.

Du kan även söka stöd för energilagring av din överskottsproduktion.

Ring upp mig