Så fungerar solceller

Kort informationsfilm om solel som tagits fram av Hållbarutveckling Väst och Högskolan Väst.

En solcellsanläggning består av solcellsmoduler, dataövervakning, kablage och växelriktare. Växelriktaren omvandlar likströmmen (DC) som solcellerna producerar till växelström (AC) och anpassar spänningen till rätt nätspänning.”

Solceller kan i dag omvandla 15 procent av energin i solstrålarna. Verkningsgraden beskriver hur stor del av solenergin som träffar modulen och som därmed kan göras om till el. Resten blir till värme eller reflekteras bort.

Tänk på det här innan du installerar solceller

  • Kontrollera om det behövs bygglov i den kommun som du bor i. Länk till bygglovsavdelningen i din kommun hittar du under rubriken Kommunspecifikt överst på sidan*.
  • Utrustningen som du installerar måste vara godkänd för att användas i elnätet. Det innebär att den elektriska anslutningen ska göras av en behörig elektriker så det både blir rätt och säkert.
  • Om du bor i Uppsala kommun kan du titta på solkartan för att få ett ungefärligt värde på hur mycket el din fastighet kan producera.

*Kravet på bygglov inom detaljplanelagt område togs bort 1 augusti 2018. Men man måste fortfarande följa vissa regler och det finns undantag där det fortfarande krävs bygglov.

Sälj din el

Den vanligaste anledningen till att privatpersoner installerar solcellsanläggningar är för att de i första hand ska leverera el till fastigheten. Beroende på solcellsanläggningens storlek och hur mycket el som fastigheten använder kan anläggningen producerar mer el än vad fastigheten behöver. Då kan man sälja elen på elnätet. Det är ditt elnätsbolag som ser till att elen som matas ut på nätet mäts på rätt sätt. De senaste åren har det dessutom dykt upp flera elhandelsbolag som vill köpa el från privatägda solcellsanläggningar.

Fråga energi- och klimatrådgivningen

Är du intresserad av att skaffa solceller? Kontakta oss på energi- och klimatrådgivningen om du behöver stöd, vill jämföra offerter eller har frågor. Vår tjänst är helt kostnadsfri.

Telefon: 018-727 47 24
E-post: energiradgivning@uppsala.se

Vägledning om solceller på Solelportalen (Energimyndigheten)
Gå direkt till Solkartan
Läs om tester av solpaneler och växelriktar på Energimyndighetens webbplats
Mer information om solceller på Energimyndighetens webbplats
Läs om vad du behöver tänka på vid brand i en solcellsanläggning på Svensk Solenergis webbplats
Fyra filmer från KTH till dig som funderar på att installera solceller

Ring upp mig