Solel

Redan under 1950-talet började solceller användas, då främst för sateliter i rymden. De flesta av oss har även under uppväxten haft miniräknare som drivs med hjälp av solel.  De senaste åren har större solcellssystem som är anslutna ut på elnätet ökat markant vilket kanske inte är så konstigt då priserna i snitt sjunkit med 10 procent per år sedan 1980-talet.

Solcellsanläggningen består av flera komponenter: solcellsmoduler, dataövervakning, kablage och växelriktare. Växelriktaren ser till att anpassa spänningen till rätt nätspänning samt omvandla den likström (DC) som solcellerna producerar till växelström (AC).

Dagens solcellsmoduler har en verkningsgrad på cirka 15 procent. Verkningsgraden beskriver hur stor del av solenergin som träffar modulen som kan göras om till el. Resten blir till värme eller reflekteras bort.

Det vanligaste är att solcellsanläggningar installeras så att de ska leverera el i första hand till fastigheten. Beroende på storlek av solcellsanläggningen och hur mycket el som fastigheten använder kan tillfällen komma då anläggningen producerar mer el än vad behovet är. Då kan elen säljas ut på elnätet. Det är ditt elnätsbolag som ser till att elen som matas ut på nätet mäts på rätt sätt. De senaste åren har det dessutom dykt upp flertalet elhandelsbolag som vill köpa el från privatägda solcellsanläggningar.

Viktigt är även att kontrollera om det behövs bygglov i den kommun som du bor, länk till bygglovsavdelningen i din kommun finner du under rubriken Kommunspecifikt överst på sidan. Utrustningen som du installerar måste också vara godkänd för att användas i elnätet, därför är det viktigt att den elektriska anslutningen göras av en behörig elektriker så det både blir rätt och säkert.

Är du intresserad av att skaffa solceller? Du kan alltid höra av dig till oss energi och klimatrådgivare om du vill diskutera fråga, jämföra offerter du har fått eller om du har allmäna frågor. Se även lästipsen nedan.

Bor du i Uppsala kommun finns solkartan att tillgå, du kommer dit genom fliken Solkartan. Där kan du få ett ungefärligt värde på vad din fastighet kan komma att producera.


Nedan finns en kort informationsfilm om solel som tagits fram av Hållbarutveckling Väst och Högskolan Väst.


Lästips:

Energimyndigheten - Tester av solpaneler och växelriktare
Energimyndigheten - Samlad information om solceller
Svensk Solenergi - Samlat material om att tänka på vid brand i solcellsanläggning
KTH - Fyra filmer till dig som funderar på att installera solceller

Ring upp mig