Småhus

Många vill minska sin användning av energi i hemmet och därmed minska både sina kostnader och sin klimatpåverkan.

Så här kan du göra

  • Se över hur mycket energi du använder och förbrukar. Svara på frågorna: Vad har jag för innetemperatur? Fungerar uppvärmningen som den ska? Är fönster och dörrar täta? Hur varmt varmvatten har vi? Har vi lock på kastrullerna när vi kokar vatten?
  • Se över installationer som ventilation, värme och klimatskalet. Klimatskalet omfattar yttertak, väggar, fönster och dörrar men även grundläggningen. Klimatskal läcker alltid, men man kan begränsa läckaget. Det kan t exempelvis vara kalldrag från fönster.
  • Genomför de åtgärder du behöver göra på bland annat klimatskalet.
  • Välja ett mer anpassat uppvärmningssystem som passar till ert klimatskal som nu är bättre.

Räkna ut hur mycket energi du använder i ditt hus på Energikalkylen

Ring upp mig