Lönsamhetsberäkningar

Vid en investering är det vanligt att prata om återbetalningstid (pay-off tid) när man bedömer lönsamheten. I företagsvärlden används ofta andra lönsamhetsmodeller som någon av nuvärdes-, annuitets- eller interräntemetoden.


Framtidens Solel har utvecklat en kalkylator där man kan mata in sina förutsättningar och få ett ekonomiskt beslutsunderlag efter flera olika ekonomiska modeller. Verktyget kan användas för investeringar som exempelvis solcellsanläggningar och laddstolpar. 

Länken till verktyget, som även innehåller förklaringar av de grundläggande ekonomiska begreppet, hittar ni här:

Framtidens solel - Energikalkylen

Ring upp mig