Räkna ut lönsamheten

Att köpa och installera solceller är en stor kostnad. Därför är det bra att räkna innan på hur mycket man kommer att tjäna på investeringen. Därför har Projektet Framtidens Solel tagit fram Energikalkylen. Det är en kalkylator där du kan skriva in dina ekonomiska förutsättningar och få ett ekonomiskt beslutsunderlag efter flera olika ekonomiska modeller. Verktyget kan användas för investeringar av exempelvis solcellsanläggningar och laddstolpar. 

Olika lönsamhetsmodeller

Vid en investering brukar man prata om en så kallad återbetalningstid, då tittar man på hur mycket man tjänar på investeringen. I företagsvärlden används ofta andra lönsamhetsmodeller som nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden eller interräntemetoden.

Läs om lönsamhetsmodeller och kom till verktyget Energikalkylen på Energimyndighetens webbplats

Ring upp mig