Knivsta kommun

Webbplats: www.knivsta.se
Kommuninformation: 018-34 70 00 

Anmälan av värmepump
För installation av värmepump ska en anmälan göras till kommunen.
Klicka här för att komma dit 

Brandskydd
Läs om brandskyddet i Knivsta.
Klicka här för att komma dit

Bygglov och anmälan
Ska du bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta tillstånd eller bygglov.
Klicka här för att komma dit

Elnät
Vattenfall Eldistribution AB: www.vattenfalleldistribution.se
 
Fjärrvärme
Knivsta har Vattenfall: www.vattenfall.se
Alsike har Veolia: www.veolia.se

Kaminer och pannor
När en eldstad installeras eller ändras väsentligt måste du lämna in en anmälan till kommunen.
Klicka här för att komma dit

Konsumentvägledning
Kommunens konsumentvägledare vet vilka skyldigheter och rättigheter du som konsument har och kan hjälpa till med vägledning
Klicka här för att komma dit

Oljecistern
Har du eller tänker du installera eller ta bort en cistern måste du anmäla detta till kommunen.
Klicka här för att komma dit

Solenergi
Generellt kräver inte Knivsta kommun bygglov för solceller eller solfångare. Men det finns generella riktlinjer.
Klicka här för att komma dit

Ring upp mig