Knivsta kommun

Hemsida www.knivsta.se
Kommuninformation 018 - 34 70 00

Elnät
Vattenfall Eldistribution AB www.vattenfall.se

Fjärrvärme
Knivsta - Vattenfall www.vattenfall.se
Alsike - Veolia www.veolia.se

Bygglov och anmälan
Ska du bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta tillstånd eller lov.
http://www.knivsta.se/sv-SE/Bygga-bo-och-miljo/Bygga-i-Knivsta-kommun/Bygglovprocessen/Sa-har-soker-du

Anmälan av värmepump
För installation av värmepump ska en anmälan göras till kommunen. http://halsohuset.knivsta.se/sv-SE/Knivsta/Bygga-bo-och-miljo/Energi/Uppvarmning/Installation-av-varmepump

Solenergi
Generellt kräver inte Knivsta kommun bygglov för solceller eller solfångare. Generella riktlinjer finner du på följande sida. http://www.knivsta.se/sv-SE/Bygga-bo-och-miljo/Bygga-i-Knivsta-kommun/Solfangare-solceller

Kaminer och pannor
När en eldstad installeras eller ändras väsäntligt ska en anmälan lämnas in.
http://www.knivsta.se/sv-SE/Bygga-bo-och-miljo/Energi/Uppvarmning/Kaminer-och-eldstader

Oljecistern
http://www.knivsta.se/Naringsliv-och-arbete/Tillstand-regler-och-tillsyn/Cisterner

Brandskydd
http://www.knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Brandskydd

Konsumentvägledning
http://www.knivsta.se/sv-SE/Omsorg-och-hjalp/Konsumentradgivning

Ring upp mig