Heby kommun

Hemsida https://heby.se/
Kommuninformation 0224 - 360 00

Elnät
Det finns flera elnätsägare i kommunen. För att se vem som äger nätet där du bor, gå in på Nätområden.seoch sök på Heby Kommun för att komma rätt i kartan.

Sala-Heby Energi (SHE AB) www.sheab.se
Upplands Energi http://www.upplandsenergi.se
Vattenfall Eldistribution www.vattenfalleldistribution.se

Fjärrvärme

Sala-Heby Energi (SHE AB) www.sheab.se

Bygglov och anmälan
Sala och Heby kommun har en gemensam bygg- och miljöförvaltning https://heby.se/samhalle-infrastruktur/bygga-och-bygglov/

Konsumentvägledning
Konsumentvägledningen i Heby kommun nås via medborgarkontoret https://heby.se/kommun-politik/medborgarkontor/

Ring upp mig