I Håbo & Östhammar driver vi projektet Coacher för energi och Klimat för små och medelstora företag.
Läs mer under rubriken Företag.

Tillhör du en annan målgrupp kan du kontakta:
Östhammars energi- och klimatrådgivare (klicka här)
Håbos samarbete med Stockholmsregionen (klicka här)

Ring upp mig