I Håbo & Östhammar driver vi projektet Coacher för Energi och Klimat för små- och medelstora företag. Läs mer under rubriken Företag.

Tillhör du en annan målgrupp kan du kontakta:
Östhammars energi- och klimatrådgivare (klicka här)
Håbos samarbete med Stockholmsregionen (klicka här)

Ring upp mig