Grönt hyresavtal

För att minska miljöpåverkan från lokaler har fastighetsbranschen tagit fram en standardmall som kallas för Grönt hyresavtal. Mallen beskriver vad som är gemensamt ansvar och vad som är hyresgästens och hyresvärdens ansvar. 

Om avtalet

I avtalet står det vilka åtgärder som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om inom områden som energi, inomhusmiljö, minskad miljöpåverkan, information, materialval och avfallshantering.

Ett Grönt hyresavtal skapas genom att bifoga en grön bilaga till lokalhyreskontraktet 12 B.2 i fastighetsägarnas dokument.

Grönt hyresavtal är framtaget av Fastighetsägarna ihop med andra aktörer och gäller för lokaler och ej för bostäder/hyresrättsbostäder.  

Läs om Grönt hyresavtal på Energimyndighetens webbplats

Några fördelar med Grönt hyresavtal:

  • Ökar lönsamheten.
  • Stärker varumärket för både hyresvärd och hyresgäst. Genom att demonstrera företagets kultur och värderingar kan ni som företag visa att ni menar allvar med ert hållbarhetsarbete.
  • Genom att minska sin energianvändning är företaget mindre sårbart för eventuella framtida energiprisökningar.
  • Ökad produktivitet genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst eftersom det ökar möjligheterna att skapa bra inomhusmiljöer och väl fungerande lokaler. En genomtänkt arbetsplats kan både locka nya medarbetare samt öka trivseln hos den befintliga personalen.

Läs mer och få handledning om Grönt hyresavtal i dokument från Fastighetsägarna

Få hjälp av våra energicoacher

Tillhör ditt företag kategorierna små- eller medelstora företag kan ni även kontakta våra energicoacher för vägledning.

Ring upp mig