Gröna Hyresavtal

För att minska miljöpåverkan från lokaler har fastighetsbranchen tagit fram en standardmall, Grönt Hyresavtal. Det beskriver vad som är gemensamt ansvar samt hyresgästens och hyresvärdens ansvar. I avtalet står det som värden och gästen kommit överens om för åtgärder inom områden som...

- energi
- inomhusmiljö
- minskad miljöpåverkan
- information
- materialval
- avfallshantering

Ett Grönt Hyresavtal skapas genom att bifoga en grön bilaga till lokalhyreskontraktet 12 B.2 i fastighetsägarnas dokument. Läs mer på fastighetsägarnas sida (länk).

Några av fördelarna med Grönt Hyresavtal:

  • Ökar lönsamheten
  • Stärker varumärket för både hyresvärd och hyresgäst. Genom att demonstrera företagets kultur och värderingar kan ni som företag visa att ni menar allvar med ert hållbarhetsarbete.
  • Genom att minska sin energianvändning är företaget mindre känsligt för eventuella framtida energiprisökningar
  • Ökad produktivitet genom samverkan mellan värd och gäst då det ökar möjligheterna att skapa bra inomhusmiljöer och väl fungerande lokaler. En genomtänkt arbetsplats kan både locka nya medarbetear samt öka trivseln hos den befintliga personalen.


Nedan kan ni se handledningen för Gröna Hyresavtal som är framtagen av Fastighetsägarna.
Grönt Hyresavtal - En handledning till formulär 99 (pdf)

Tillhör ditt företag kategorierna små- eller medelstora företag kan ni kontakta våra coacher för vägledning. Läs mer här!

Ring upp mig