Grönt Hyresavtal

För att minska miljöpåverkan från lokaler har fastighetsbranchen tagit fram en standardmall, Grönt Hyresavtal. Det beskriver vad som är gemensamt ansvar samt hyresgästens och hyresvärdens ansvar. I avtalet står det vilka åtgärder som hyresvärden och hyresgästen kommit överens om inom områden som:
- energi
- inomhusmiljö
- minskad miljöpåverkan
- information
- materialval
- avfallshantering

Ett Grönt Hyresavtal skapas genom att bifoga en grön bilaga till lokalhyreskontraktet 12 B.2 i fastighetsägarnas dokument. Läs mer på fastighetsägarnas sida (länk).

Några av fördelarna med Grönt Hyresavtal:

  • Ökar lönsamheten
  • Stärker varumärket för både hyresvärd och hyresgäst. Genom att demonstrera företagets kultur och värderingar kan ni som företag visa att ni menar allvar med ert hållbarhetsarbete.
  • Genom att minska sin energianvändning är företaget mindre sårbart för eventuella framtida energiprisökningar
  • Ökad produktivitet genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst då det ökar möjligheterna att skapa bra inomhusmiljöer och väl fungerande lokaler. En genomtänkt arbetsplats kan både locka nya medarbetare samt öka trivseln hos den befintliga personalen.

I länken nedan finns en handledning för Gröna Hyresavtal som är framtagen av Fastighetsägarna.
Grönt Hyresavtal - En handledning till formulär 99 (pdf)

Tillhör ditt företag kategorierna små- eller medelstora företag kan ni kontakta våra energicoacher för vägledning. Läs mer här!

Ring upp mig