Energi- och klimatrådgivning till ert företag

Energi- och klimatrådgivningen vill hjälpa företag i Uppsala län att vara så energieffektiva och konkurrenskraftiga som möjligt. Helt kostnadsfritt och opartiskt ger vi tips, råd och stöttning till hur ert företag kan minska sin energianvändning och därmed även klimatpåverkan och energikostnader. Genom att sedan profilera er som ett klimatsmart företag kan ni få ett mer konkurrenskraftigt varumärke.

Vi är ett kunnigt bollplank inom energi och klimat för alla små- och medelstora företag i våra samarbetskommuner. Våra energicoacher hjälper även företag i Östhammar och Håbo, läs mer via länken nedan eller kontakta oss. Vi finns via telefon, mejl och kan även komma på besök till ert företag.

Vad vi kan hjälpa ert företag med:

  • Tips på hur ni får koll på energianvändningen och vad ni kan göra för att minska den
  • Råd om hur ni minskar klimatpåverkan från era resor och transporter
  • Tips och förslag på hur ni kan öka företagets användning av förnybar energi (t.ex. miljömärkt el, solceller eller förnybara drivmedel)
  • Stöttning i ert fortsatta arbete med energieffektivisering och minskad klimatpåverkan


Läs om projektet Coacher för energi och klimat - kostnadsfri energigenomgång och coaching till ditt företag
Läs om Energimyndighetens satsning på hjälp och verktyg för energieffektivisering till företag

Ring upp mig