Kostnadsfri och kommersiellt oberoende energi- och klimatrådgivning åt företag i Uppsala län

Vill ni ha en kostnadsfri energigenomgång av ert företag?

De kommunala Energi- och Klimatrådgivarna (EKR) arbetar för att företag i Uppsala län skall vara så energieffektiva och konkurrensmässiga som möjligt.  Ofta är det företagets ekonomi som styr och lönsamheten är en viktig faktor. Genom att minska mängden energi ditt företag köper och använder minskas även företagets utsläpp.

Vad skulle det innebära för ert företag om ni kunde minska era energikostnader med 20 %? Vad skulle det motsvara i ökad omsättning? Är ni nöjda med de kostnader ni har idag eller är ni intresserade av att få hjälp att se över er besparingspotential?

Vi driver just nu ett treårigt projekt ihop med Energimyndigheten som är kostnadsfritt för företag. Kontakta våra coacher redan idag - Läs mer här.

Nedan ser du en förklaring för vilken typ av stöd som ditt företag kan få i sitt energieffektiviseringsarbete. Du kan läsa mer om respektive projekt på Energimyndighetens sida (länk).

Välkomna att höra av er med era frågor!

Ring upp mig