Energi- och klimatrådgivning åt företag i Uppsala län

Anmäla ert företag till ett gratis besök av våra energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivningen arbetar för att företag i Uppsala län ska vara så energieffektiva och konkurrensmässiga som möjligt. Genom att minska mängden energi som ditt företag köper och använder kan ni även minska företagets utsläpp och kostnader.

Det här stödet kan du få

  • Företag med mer än 1 GWh – nätverk för energieffektivisering och energikartläggningsstöd.
  • Företag med mer än 300 MWh* – energikartläggningsstöd och regionala noder.
  • Företag som omfattas av miljötillsyn – incitament för energieffektivisering.
  • Företag med mindre än 300 MWh* – coacher för energi och klimat.
  • Alla små och medelstora företag – stöd genom energitjänster och miljöstudier.

*1 MWh=1 000 kWh.

Läs om projektet för företag som heter Coacher för energi och klimat
Läs om respektive projekt på Energimyndighetens webbplats

Ring upp mig