Enköpings kommun

Webbplats: www.enkoping.se 
 Kontaktcenter: 0171-62 50 00


Anmälan av värmepump
Är du intresserad av att skaffa en sjö-, berg-, eller jordvärmepump måste du söka tillstånd hos kommunen. Ansökan ska skickas in minst sex veckor före det att du planerar att börja installera pumpen.
Klicka här för att komma dit

Brandskydd 
Räddningstjänsten för Enköping-Håbo ansvarar för brandskydd och sotning i Enköpings kommun.
Klicka här för att komma dit
 
Bygglov och anmälan
Kontakta bygglovsavdelningen för mer information om bygglov krävs för ditt hus eller inte.
Klicka här för att komma dit

Elnät
I Enköping finns två elnätsägare. Vem som äger nätet där just du bor kan du se på www.natomraden.se
Vattenfall: www.vattenfall.se
E.ON Elnät Stockholm AB: www.eon.se

Fjärrvärme
ENA Energi AB: www.enae.se

Kaminer och pannor
Vill du installera en eldstad måste du göra en bygganmälan.
Klicka här för att komma dit

Konsumentvägledning
Kommunens konsumentvägledare vet vilka skyldigheter och rättigheter du som konsument har och kan hjälpa till med vägledning.
Klicka här för att komma dit

Oljecistern
Har du eller tänker du installera eller ta bort en cistern måste du anmäla detta till kommunen.
Klicka här för att komma dit

Solenergi
Du måste ansöka om bygglov om anläggningen tar upp mer än 25 procent av taketfallet inom ett detaljplanerat område, om vinkeln på panelerna är annan än takvinkeln inom detaljplanerat område och/eller om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.
Klicka här för att komma dit

Ring upp mig