Energideklaration

Energideklarationen ger dig information om en byggnads energianvändning. Den är till för dig som exempelvis ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda den för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen innehåller energiklasser A till G. En byggnad med energiklass A har låg energianvändning medan en byggnad av klass G har en hög energianvändning. För ett nybyggt hus ställs kravet energiklass C. 

Byggnadens ägare har ansvar för att energideklarationen görs. Boverket är en tillsynsmyndighet och utformar regler kring energideklarationer, de har också ett register med alla energideklarationer. Deklarationen ska göras av en oberoende energiexpert och är giltig i 10 år.

Läs mer om energideklaration på Boverkets webbplats
Sök och beställ en befintlig energideklaration på Boverkets webbplats

Ring upp mig