Energideklaration

Energideklarationen ger dig information om en byggnads energianvändning. Den är bland annat till för dig som står inför att köpa eller hyra en bostad. Du kan använda den för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen innehåller energiklasser A till G. En byggnad med energiklass A har låg energianvändning medan en byggnad av klass G har en hög energianvändning. För ett nybyggt hus ställs kravet Energiklass C.

Byggnadens ägare ansvarar för att energideklarationen görs. Då Boverket är tillsynsmyndighet och utformar reglerna kring energideklarationerna har de ett register där alla samlas. Deklarationen ska göras av en oberoende energiexpert och är giltig i 10 år.

Lästips
Boverket - Energideklaration
Boverket - Sök och beställ en befintlig energideklaration

Ring upp mig