Till dig som äger eller driver en byggnad med större värme- eller kylsystem

Fastigheter, företag och bostadsrättsföreningar med så kallade lokaleldade värmesystem (såsom olja, stadsgas, pellets, flis, ved och övriga biobränslen) med en effekt större än 20 kW och/eller ett luftkonditioneringssystem med en effekt större än 12 kW erbjuds kostnadsfri rådgivning av kommunens energi- och klimatrådgivare.

För anläggningar med den här typen av värme- eller luftkonditioneringssystem är effektiviseringspotentialen stor och att tillvarata den har betydelse för såväl energikostnaderna för den enskilde fastighetsägaren som för att minska fastighetssektorns energiberoende och utsläpp av växthusgaser.

Energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa er att ta fram en åtgärdslista för att sänka fastighetens energianvändning och därmed också era energikostnader. Rådgivningen sker via telefon eller personligt besök och är kostnadsfri, opartisk och ställer inga krav på åtgärder från er sida. Vad som diskuteras vid rådgivningstillfällena beror på varje enskild verksamhets funderingar och förutsättningar.

Energi- och klimatrådgivaren fungerar inte som energikonsult, det vill säga det görs inga mätningar av energiflöden eller djupare analyser, men efter ett besök på företaget ges ofta en bild av inom vilka områden det finns möjligheter till besparingar. Rådgivningen kan exempelvis beröra hur ni kan förbättra energiledningsarbetet på just ert företag, information om vilka tekniker som finns på marknaden, inspiration till genomförande av lönsamma åtgärder, hur ni kan gå över till mer miljövänliga energilösningar och mycket annat.

Om din fastighet, ditt företag eller din bostadsrättsförening har ett värmesystem med installerad effekt på över 20 kW eller ett luftkonditioneringssystem med installerad effekt på över 12 kW önskar vi att du tar kontakt med oss för att så snabbt som möjligt kunna minska energianvändningen i din verksamhet!

Boka en energigenomgång med kommunens energi- och klimatrådgivare genom att ringa (018 - 727 47 24) eller maila (energiradgivning@uppsala.se)   

Bakgrunden till denna riktade rådgivningsinsats är ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda som ställer krav på att EU:s medlemsstater ska verka för energieffektivisering i stora värme- och luftkonditioneringssystem. Undantag är system med fjärrvärme, elvärme och kylsystem som avser process- och/eller livsmedelskyla. Målsättningen är att öka medvetenheten om hur de stora värme- och kylsystemen kan drivas på bästa sätt, sett ur energisynpunkt.

Ring upp mig