Till dig som äger eller driver en byggnad med större värme- eller kylsystem

För den här typen av värme- eller kylsystem finns det möjligheter att minska energianvändningen. Det minskar både energikostnaderna för den enskilde fastighetsägaren och fastighetssektorns energiberoende och utsläpp av växthusgaser.

Energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig med:

  • Ta fram en åtgärdslista för att sänka fastighetens energianvändning och era energikostnader.
  • Ge råd om hur ert företag kan förbättra energiledningsarbetet.
  • Informera om vilka tekniker som finns på marknaden.
  • Inspirera dig att genomföra lönsamma åtgärder.
  • Berätta inom vilka områden du kan göra besparingar.
  • Ge råd om hur du kan gå över till mer miljövänliga energilösningar.

Kort bakgrund

Bakgrunden till denna riktade rådgivningsinsats är ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Direktivet ställer krav att EU:s medlemsstater ska arbeta för att energieffektivisa stora värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader. Målet är att öka medvetenheten om hur de stora värme- och kylsystemen kan drivas på bästa sätt ur energisynpunkt.

Få kostnadsfri rådgivning om

  • du äger eller driver fastigheter, företag och bostadsrättsföreningar
  • du har ett så kallat lokaleldade värmesystem som olja, stadsgas, pellets, flis, ved och övriga biobränslen
  • värmesystemet har en effekt som är större än 20 kW och/eller ett luftkonditioneringssystem med effekt större än 12 kW.

Om rådgivningen

Rådgivningen sker via telefon eller ett personligt besök och är kostnadsfri, opartisk och ställer inga krav på åtgärder från er sida. Det är du som bestämmer vad du vill prata om vid rådgivningstillfällena, utifrån era funderingar, förutsättningar och behov.

Energi- och klimatrådgivarna gör inte mätningar av energiflöden och djupare analyser.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Boka en energigenomgång med kommunens energi- och klimatrådgivare.

Telefon: 018-727 47 24
E-post: energiradgivning@uppsala.se

Ring upp mig