• Vill ni förbättra lönsamheten och samtidigt minska företagets miljöpåverkan?
  • Vill ni erhålla kostnadsfri coachning och rådgivning?
  • Har ni råd att INTE göra något?
  • Har ni svarat ja på minst en av ovanstående punkter? Då är det dags att kontakta oss. Läs mer nedan.
Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.
Frågan är om vi har råd att INTE göra något?


Vi driver just nu ett treårigt EU-finansierat projekt ihop med Energimyndigheten där vi erbjuder företag i Uppsala län en kostnadsfri energigenomgång och upp till 16 kostnadsfria energirådgivningstimmar. Eftersom projektet är EU-finansierat är det helt kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (SMF) med en årlig energianvändning under 300 MWh (300 000 kWh), inklusive bränsle till fordon.

Målsättningen är att minst 80 % av deltagande företag ska efter projektetslut ha minskat sin energianvändning med ca 20 % och att minst 80 % av deltagande företag har fått kunskap kring nyttorna med energieffektivisering och förstå nyttan med att kontinuerligt följa upp sin energianvändning.

Är ni intresserade av att kostnadsfritt delta i projektet eller har frågor så tveka inte att höra av er till oss.
Vi finns tillgängliga på 018 - 727 47 24 eller på energiradgivning@uppsala.se.


Hur går det till?

En energicoach besöker företaget och gör en energigenomgång av företagets energianvändning och ger individuell coachning.
Ni får förslag på åtgärder som minskar energianvändningen med fokus på åtgärder utan stora investeringar.

Vad krävs av företaget?

Det som krävs av företaget är att de avsätter egen tid för t.ex. deltagande vid energigenomgången.
För att underlätta är det bra om företaget tagit fram senaste årens energianvändning, t.ex. via fakturor.

Film från Energimyndigheten om projektet


Relativt enkla åtgärder kan spara mycket energi!

Många små och medelstora företag har stora möjligheter att minska sina energikostnader genom energieffektivisering. I många fall kan energikostnaderna minskas genom mycket enkla åtgärder som inte kräver nämnvärda investeringar.

Enkla förändringar, som att stänga av utrustning och apparater när de inte används eller att förbättra underhåll eller driftinställningar, kan spara 5-20% av energibehovet till liten eller ingen kostnad för de flesta företag. Relativt billiga åtgärder, som att investera i mätare, automatisk styrning eller andra stödsystem kan ge ytterligare besparingar.

Större investeringar i ny energieffektiv teknik kan ibland ge ännu större minskning av energibehovet. En minskning av energikostnader ger en direkt effekt på företagets resultat, som blir bestående!

Genom att minska mängden energi ditt företag använder blir ni mer oberoende och mindre känsliga vid ökade energipriser.

Ring upp mig