Gör ditt företag lönsamt, klimatsmart och hållbart!

Vi erbjuder ett kostnadsfritt besök av en energicoach för att se över företagets energi-
användning, minska era energikostnader och därmed öka företagets lönsamhet!

Vinster och effekter med energieffektivisering:

 • Minskade energi- och effektkostnader
 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Lägre underhållskostnader
 • Ökad driftsäkerhet
 • Ökad produktivitet
 • Stärkt varumärke med ökad miljöprofiliering

Ett aktivt arbete med energi- och hållbarhetsfrågor kan ge en positiv inverkan på
hur omgivningen uppfattar ditt företag.

Vi kan hjälpa er med:

 • en energigenomgång på plats hos er
 • att få kontroll över vad energin används till
 • att ge förslag hur ni kan sänka era energikostnader
 • att föreslå åtgärder som minskar klimatpåverkan
 • fortsatt energicoachning

Få kostnadsfri hjälp av en energicoach
De kommunala Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län erbjuder en kostnadsfri genomgång av företaget med målsättningen att minska era energikostnader. Vi tillhandahåller energicoacher som ser över energianvändningen och ger förslag på möjliga åtgärder för att minska den. 

Energikostnaderna kan utgöra en stor del av företagets utgifter. Vi vill hjälpa er med att öka medvetenheten kring företagets energisituation och att se över möjligheter för effektivisering samt besparingar. Besöket av en energicoach ger er också möjlighet att diskutera frågor med en sakkunnig.

Vad behöver företaget göra?
Innan genomgången bör företaget ha tagit fram sin totala energianvändning senaste året och deltar sedan aktivt vid själva energigenomgången. Utöver detta finns inga åtaganden och företaget får själv välja att genomföra föreslagna åtgärder.

Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.
Frågan är om vi har råd att INTE göra något?

Film från Energimyndigheten om projektet


Relativt enkla åtgärder kan spara mycket energi!

Många små och medelstora företag har stora möjligheter att minska sina energikostnader genom energieffektivisering. I många fall kan energikostnaderna minskas genom mycket enkla åtgärder som inte kräver nämnvärda investeringar.

Enkla förändringar, som att stänga av utrustning och apparater när de inte används eller att förbättra underhåll eller driftinställningar, kan spara 5-20% av energibehovet till liten eller ingen kostnad för de flesta företag. Relativt billiga åtgärder, som att investera i mätare, automatisk styrning eller andra stödsystem kan ge ytterligare besparingar.

Större investeringar i ny energieffektiv teknik kan ibland ge ännu större minskning av energibehovet. En minskning av energikostnader ger en direkt effekt på företagets resultat, som blir bestående!   
Genom att minska företagets energianvändning blir ni mer oberoende av och mindre sårbara för ökade energipriser.

Förutsättningar:
Projektet riktar sig till små och medelstora företag med 1–249 anställda. En årlig omsättning på högst 500 MSEK och en total energianvändning understigande 300 MWh (300 000 kWh), inklusive bränsle till fordon. 

Företaget får inte ha tagit emot mer än 200 000 Euro i stöd från myndigheter, stat, kommun, länsstyrelser eller landsting under en 3-årsperiod. Projektet riktar sig inte till bostadsrättsföreningar och lantbruks- eller fiskeföretag.
Kontakta oss gärna för frågor, stöd och hjälp!

Inspirationsfilm från Energimyndigheten.

Informationsbroschyr från Energi- och Klimatrådgivarna om projektet.

Eftersom projektet är EU-finansierat är det kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs
är företagets egen tid och engagemang.

Ring upp mig