En energicoach kan göra ditt företag lönsamt, klimatsmart och hållbart

Vi erbjuder ett kostnadsfritt besök av en energicoach för att se över företagets energianvändning, minska era energikostnader och därmed öka företagets lönsamhet.

Det här kan ni vinna med en energieffektivisering:

 • Minskade energi- och effektkostnader
 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Lägre underhållskostnader
 • Ökad driftsäkerhet
 • Ökad produktivitet
 • Stärkt varumärke med ökad miljöprofiliering. Stärkt varumärke med ökad miljöprofilering. Ett aktivt arbete med energi- och hållbarhetsfrågor kan ge en positiv inverkan på hur omgivningen uppfattar ditt företag.

Få kostnadsfri hjälp av en energicoach

 • En energigenomgång på plats hos er.
 • Att få kontroll över vad energin används till.
 • Ge förslag hur ni kan sänka era energikostnader.
 • Föreslå åtgärder som minskar klimatpåverkan.
 • Fortsatt energicoachning.

Krav för att du som företag ska få energicoachning:

 • Projektet riktar sig till små och medelstora företag med 1–249 anställda.
 • En årlig omsättning på högst 500 MSEK och en total energianvändning under 300 MWh (300 000 kWh), inklusive bränsle till fordon. 
 • Företaget får inte ha tagit emot mer än 200 000 euro i stöd från myndigheter, stat, kommun, länsstyrelser eller landsting under en treårsperiod.
 • Projektet riktar sig inte till bostadsrättsföreningar och lantbruks- eller fiskeföretag.

Ingen kostnad för företaget

Eftersom projektet är EU-finansierat är det kostnadsfritt för företag, det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Små åtgärder kan spara mycket energi

Många små och medelstora företag har stora möjligheter att minska sina energikostnader genom energieffektivisering. I många fall kan energikostnaderna minskas genom enkla åtgärder som inte kräver stora investeringar. Genom att minska företagets energianvändning blir ni mer oberoende av och mindre sårbara för ökade energipriser.

Exempel på åtgärder

 • Att stänga av utrustning och apparater när de inte används eller att förbättra underhåll eller driftinställningar, kan spara 5 till 20 procent av energibehovet till en liten eller ingen kostnad för de flesta företag.
 • Investera i mätare, automatisk styrning eller andra stödsystem.
 • Större investeringar i ny energieffektiv teknik kan ibland ge en stor minskning av energibehovet.

Om projektet

Coacher för energi och klimat (CEK) är ett projekt som finansieras av EU. CEK är ett av projekten som energi- och klimatrådgivningen i Uppsala län jobbar med till och med 2019. Uppgiften är att informera och besöka små och medelstora företag för att se bidra till att minska energikostnaderna. Eftersom projektet är EU-finansierat är det kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Läs om vad CEK kan hjälpa ditt företag med i Energi- och klimatrådgivningens broschyr 

Läs om projektet CEK på Energimyndighetens webbplats

Film från Energimyndigheten om projektet CEK

Inspirationsfilm från Energimyndigheten.

Eftersom projektet är EU-finansierat är det kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs
är företagets egen tid och engagemang.

Ring upp mig