Vi hjälper ert företag att bli klimatsmart och lönsamt

Energi- och klimatrådgivningen driver ett projekt som heter Coacher för energi och klimat, där vi erbjuder kostnadsfria energigenomgångar till företag.

Energicoacherna hjälper er att få

 • lägre energi- och effektkostnader
 • bättre arbetsmiljö för de anställda
 • lägre underhållskostnader
 • högre driftsäkerhet
 • högre produktivitet
 • starkare varumärke som ett klimatsmart företag genom att berätta om det i er marknadsföring.

Boka in ett kostnadsfritt besök

Boka in ett besök av en energicoach för att se över företagets energianvändning, minska era energikostnader och därmed öka företagets lönsamhet. Då kommer vi ut till er och anpassar besöket efter era önskemål.

Telefon: 018-727 47 24
E-post: energiradgivning@uppsala.se

Så går ett besök till

Boka in ett besök med oss när det passar er bäst. Ett besök tar ungefär en timme, och ni får gärna vara med under hela genomgången. Förbered er gärna genom att ta fram information om er totala energianvändning under det senaste året.

Det här tittar vi på
Under besöket går vi igenom era lokaler, byggnader och er verksamhet. Vi tittar också på er energianvändning och vilka åtgärder ni kan göra för att sänka era energikostnader. På så sätt kan ni även minska er klimatpåverkan och få kontroll över företagets energianvändning. Exempel på det kan vara att bli mer uppmärksam på energikrävande processer på företaget, skapa nya rutiner och byta till ny belysning.

Vi hjälper dig även efter besöket
Efter besöket bestämmer ni själva om ni vill göra några åtgärder. Vill ni ha fler besök är ni välkomna att boka in fler besök med oss. Då kan vi tillsammans följa upp ert arbete och fortsätta ge tips och råd. Vi hjälper er även att hitta era nyckeltal så att ni själva kan fortsätta göra en årlig uppföljning av er energianvändning.

Vi hjälper små och medelstora företag

Energicoacherna erbjuder kostnadsfria besök till små och medelstora företag. För att vi ska kunna hjälpa just ert företag måste ni uppfylla alla krav i listan.

Krav för att få rådgivning är att ni

 • har mellan 1 och 249 anställda
 • har en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro
 • har en total energianvändning under 300 000 kWh (inklusive bränsle till fordon)
 • inte har tagit emot mer än 200 000 euro i stöd från myndigheter, stat, kommun, länsstyrelser eller landsting under de senaste tre åren
 • inte är bostadsrättsförening eller driver lantbruk eller fiske- eller vattenvård.

Exempel på åtgärder

 • Att stänga av utrustning och apparater när de inte används eller att förbättra underhåll eller driftinställningar, kan spara 5 till 20 procent av energibehovet till en liten eller ingen kostnad för de flesta företag.
 • Investera i mätare, automatisk styrning eller andra stödsystem.
 • Större investeringar i ny energieffektiv teknik kan ibland ge en stor minskning av energibehovet.

Så blir ert företag klimatsmart och lönsamt

 • Ta reda på er energianvändning genom att titta på er räkning för el, värme eller fordonsbränsle.
 • Gör en energigenomgång, det kan ni göra genom att kontakta oss och boka in ett kostnadsfritt besök.
 • Efter energigenomgången får ni en rapport med förslag på åtgärder på hur ni kan spara energi.
 • Vi kan coacha er i ert fortsatta arbete, till exempel genom att planera hur ni ska genomföra åtgärderna i rapporten och jämföra offerter.
 • Vi hjälper er att hitta era nyckeltal så att ni själva kan fortsätta göra en årlig uppföljning.

Om projektet

Inom EU-projektet Coacher för energi och klimat (CEK) hjälper coacherna små och medelstora företag. Målet är att informera och besöka små och medelstora företag för att bidra till att minska energianvändningen.

Läs om projektet Coacher för energi och klimat (CEK) på Energimyndighetens webbplats

Filmer om projektet CEK

Energicoacherna i Uppsala län hjälper ditt företag att energieffektivisera.

Information om projektet från Energimyndigheten.

Eftersom projektet är EU-finansierat är det kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs
är företagets egen tid och engagemang.

Ring upp mig