Bostadsrättsförening

Sitter du i styrelsen för en bostadsförening eller vill att din förening ska bli mer energieffektiv? Bostadsrättsföreningar har generellt mycket energi att spara. Många föreningar har också börjat ta ett steg till att producera en del av sin elförbrukning genom att installera solceller på taken.

Ring upp mig