Bostadsrättsförening

Sitter du i styrelsen för en bostadsförening eller vill att din förening ska bli mer energieffektiv? Bostadsrättsföreningar har generellt mycket energi att spara. Många föreningar har också börjat ta ett steg till att producera en del av sin elförbrukning genom att installera solceller på taken.

Är du intresserad av hela fastighetens energitjuvar och vilka åtgärder som kan spara energi så kan du se på Willys energijakt del 1 och 2.

Del 1

Del 2

Lästips

Allmännyttan - Energispartips
Allmännyttan - Filmer om Energin
Energimyndigheten - Stöd för energikartläggning*
Energikontoret i Mälardalen - Stöd för energikartläggning*
Naturvårdsverket - Klimatklivet, stöd för investeringar i klimatsmarta åtgärder, exempelvis laddstolpar

* Gäller för er med en årlig energianvändning över 300MWh

Ring upp mig