Bostadsrättsförening

Sitter du i styrelsen för en bostadsförening eller vill att din förening ska bli mer energieffektiv? Bostadsrättsföreningar har generellt mycket energi att spara. Många föreningar har också börjat ta ett steg till att producera en del av sin elförbrukning genom att installera solceller på taken.

Ansök om stöd för energikartläggning hos Energimyndigheten*
Ansök om stöd för energikartläggning hos Energikontoret i Mälardalen*

* Gäller för er med en årlig energianvändning över 300MWh

Hitta fastighetens energitjuvar

Är du intresserad av hela fastighetens energitjuvar och vilka åtgärder som kan spara energi så kan du se på Willys energijakt del 1 och 2.

Del 1

Del 2

Ring upp mig