Älvkarleby kommun

Hemsida www.alvkarleby.se
Kommuninformation 026 - 830 00

Elnät
Vattenfall Eldistribution AB www.vattenfall.se

Fjärrvärme
Bioär Närvärme AB (Älvkarleby) www.bionar.se

Bygglov och anmälan
Ska du bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta tillstånd eller lov.
http://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva.html

Anmälan av värmepump
Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från jord, berg, yt- eller grundvatten måste du anmäla eller göra en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden.
http://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/boendemiljo/varmepumpar.html

Kaminer och pannor
http://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/kaminer-och-eldstader.html

Oljecistern
http://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/boendemiljo/cisterner.html

Brandskydd
http://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/brandskydd-sotning.html

Konsumentvägledning
Du som bor i kommunen kan få hjälp och råd från Konsument Gästrikland.
http://www.alvkarleby.se/omsorg-och-hjalp/konsumentvagledning.html

Ring upp mig