Solkarta

För boende i Uppsala kommun finns det en solkarta där du kan se hur mycket solen strålar på ditt tak, hur mycket el du kan producera samt vilka delar av taket som passar bäst för anläggningen. Klicka på kartbilden ovan så länkas du dit.

För att läsa mer om hur solkartan fungerar, gå in på kommunens hemsida och installera solceller (länk).

Ring upp mig