Solkarta

För Uppsala finns det en solkarta där du kan se hur mycket solen strålar på ditt tak, hur mycket el du kan producera samt vilka delar av taket som passar bäst för anläggningen. Klicka på kartbilden ovan så länkas du dit. Det pågår diskussioner om att ta fram en liknande karta för alla kommuner i samarbetet.

Ring upp mig