Solel

Redan under 1950-talet började solceller användas, då främst för sateliter i rymden. De flesta av oss har även under uppväxten haft miniräknare som drivs med hjälp av solel.  De senaste åren har större solcellssystem som är anslutna ut på elnätet ökat markant vilket kanske inte är så konstigt då priserna i snitt sjunkit med 10 procent per år sedan 1980-talet.

Solcellsanläggningen består av flera komponenter: solcellsmoduler, dataövervakning, kablage och växelriktare. Växelriktaren ser till att anpassa spänningen till rätt nätspänning samt omvandla den likström (DC) som solcellerna producerar till växelström (AC).

Dagens solcellsmoduler har en verkningsgrad på cirka 15 procent. Verkningsgraden beskriver hur stor del av solenergin som träffar modulen som kan göras om till el. Resten blir till värme eller reflekteras bort.

Det vanligaste är att solcellsanläggningar installeras så att de ska leverera el i första hand till fastigheten. Beroende på storlek av solcellsanläggningen och hur mycket el som fastigheten använder kan tillfällen komma då anläggningen producerar mer el än vad behovet är. Då kan elen säljas ut på elnätet. Det är ditt elnätsbolag som ser till att elen som matas ut på nätet mäts på rätt sätt. De senaste åren har det dessutom dykt upp flertalet elhandelsbolag som vill köpa el från privatägda solcellsanläggningar.

Viktigt är även att kontrollera om det behövs bygglov i den kommun som du bor, länk till bygglovsavdelningen i din kommun finner du under rubriken Kommunspecifikt överst på sidan. Utrustningen som du installerar måste också vara godkänd för att användas i elnätet, därför är det viktigt att den elektriska anslutningen göras av en behörig elektriker så det både blir rätt och säkert.

Är du intresserad av att skaffa solceller? Du kan alltid höra av dig till oss energi och klimatrådgivare om du vill diskutera fråga, jämföra offerter du har fått eller om du har allmäna frågor. Bor du i Uppsala kommun finns solkartan att tillgå, du kommer dit genom fliken Solkartan. Där kan du få ett ungefärligt värde på vad din fastighet kan komma att producera. Det pågår ett arbete för att ta fram en utökad solkarta för de andra kommunerna i samarbetet för energi och klimatrådgivning i regionen. Läs även mer under rubriken Solcellsstöd där vi sammanfattat de olika stöd som en kan få om en satsar på solel.

En ny anläggning på 1 kW som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige cirka 950 kWh per år och tar upp en yta på 7 kvadratmeter.


Nedan finns en kort informationsfilm om solel som tagits fram av Hållbarutveckling Väst och Högskolan Väst.

Lästips:

Elsäkerhetsverket kan du läsa mer om vad som det är viktigt att tänka på.

Svensk Solenergi har sammanfattat en lista från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) om solceller och brand.

Broschyr: Elsäkerhetsverket – Vind- och solel

Läs mer på Energimyndigheten – Solceller

Svensk Solenergi är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida finns tillverkande och säljande företag av solcellssystem.

Fyra filmer från KTH om solceller för dig som funderar kring att installera solceller.

Ring upp mig