Företag och organisation

Energirådgivningen finns tillgänglig för föreningar, organisationer samt små- och medelstora företag. Till kategorin hör företag med mindre än 250 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner euro eller en årlig balandsomslutning på högst 43 miljoner euro. Energirådgivningen kan bidra med företagsbesök och göra en energigenomgång, ej att förväxla med en energikartläggning som är mer genomgående.

Om ditt företag har en energianvändning över 300 MWh per år kan ni söka stöd för en energikartläggning, Energikontoret i Mälardalen kan hjälpa er med processen.

Är ni intresserade av att installera laddstolpar för elbilar eller annan klimatinvestering för ert företag kan ni söka stöd ur Klimatklivet som syftar till att främja lokala klimatinvesteringar.

Energikoll i små och medelstora företag - Energimyndigheten

Ring upp mig