Bostad

I hemmet används energi varje dag på många olika sätt. Energi går till massor av användningsområden som uppvärmning, matlagning, kyla, tv-apparater, disk- och tvättmaskiner, belysning, ventilation och mycket annat. Bostäder och service använder ungefär 40 % av Sveriges totala energianvädning. Det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi och därmed spara pengar och på miljön men även bli mindre känslig för eventuella framtida prisökningar.

Till vänster hittar du information om hur du kan energieffektivisera men även producera din egen el med solceller.

Ring upp mig